Научен доклад ID 1234 : 2015/3
ВЛИЯНИЕ НА БАЛАСТА ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

Тошко Русенов

Баласта за железопътните линии оказва голямо влияние върху качеството и здравината на железния път. Във връзка с това към него има редица специфични изисквания. Качеството на баласта е силно повлияно от наличието на замърсители. Един от най-опасните замърсители се явява дребната фракция, която се образува в резултат на триене на баластовите зърна.
Конструкцията на горното строене на железния път условно може да се нарече плаваща. Ако параметрите на елементите на железния път в това число релси, скрепления и траверси са избрани и вложени правилно, то баласта е най-слабото звено в тази конструкция.

open/download as PDF
горно строене железен път баласт.superstructure railway ballast.Тошко РусеновBibliography

[1]Технически изисквания за железопътната инфраструктура, София 2012,

[2]Инструкция за устройство и поддържанена земното платно за жп линии,София 2010,

[3]http://www.zdmira.com/,

[4] http://www.vniizht.ru/.