Научен доклад ID 1516 : 2017/3
БЕЗОТКАЗНО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ „ЗВЕЗДА-ТРИЪГЪЛНИК” ПРИ МАЛКИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ

Мартин Димитров Златков

В докла е представено иновативно схемно решение на електрическата част на ветрогенератора, трифазен мостов изправител и комутационен апарат изпълнени по специален начин така, че дори и комутационния апарат да откаже ветрогенераторът да остане свързан електрически към товара. Направен е анализ на възможните ситуации и откази. Използването на този тип схема предполага значително повишаване на надеждността на съоръжението и свеждане възможността за отказ до минимум.

open/download as PDF
ветрогенератор изследване енергия вятър турбина генератор енертийна ефективност експериментален технически параметри витла синхронен магнити пропелер скорост обороти възобновяеми енергийни източници.wind generator research energy wМартин Димитров ЗлатковBibliography

[1]. ”Основи на електротехниката” Любен Ананиев, Пешо Мавров

[2]. ”Електрически машини” Александър И. Волдек

[3]. Доклад – „Проучване възможностите за използване на ветрогенератори при ниски скорости на вятъра“ ВТУ Младежки Научен Форум 2015.05.26.