Научен доклад ID 1401 : 2016/3
БАЗОВА КОНЦЕПЦИЯ И ТАКСОНОМИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ И ПОНЯТИЯТА В КРИТИЧНИ ПО БЕЗОПАСНОСТ СИСТЕМИ

Мария Христова, Христо Христов, Пламен Атанасов

Направени са проучвания в научната литература, фирмени материали и реално работещи системи, които позволяват да се обобщят и класифицират понятията и проблемите на релевантни по безопасност системи. Установени, изведени, обобщени и класифицирани са понятията и проблемите в критични по безопасност системи и са дефинирани йерархичните релации между тях. Използван е подходът на таксономията като наука за класификацията и систематизацията на сложни системи. Намерено е системното място и взаимната връзка между грешките, неизправностите и произтичащите от тях откази, както и техните следствия за безопасността на системите. Систематизирани са средствата за откриване на отказите и стопиране на тяхното опасно въздействие (fail-safe) както и средствата за толериране (fault tolerance) на отказите, чрез които се повишава отказоустойчивостта на системата. В предложената класификационна схема е показана и йерархията на различните видове тестове, хомогенното и диверситетното резервиране, включително различни форми на диверситета като средства за постигане на по-висока надеждност или по-добра идентификация на отказите.

open/download as PDF
надеждност сигурност таксономия критични по безопасност системи критичен по безопасност софтуер отказоустойчивост.reliability security taxonomy safety critical systems safety critical software fault toleranceМария Христова Христо Христов Пламен АтанасовBIBLIOGRAPHY

[1] Avizienis A., J.C. Laprie, B. Randell, Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, vol.1, 2004

[2] Knight J. C., Safety critical systems: challenges and directions, Proceedings ICSE ”02, pp. 547-550, ACM, NY, USA ©2002

[3] Ben Swarup Medikonda and Seetha Ramaiah Panchumarthy. An Approach to Modeling Software Safety in Safety-Critical System, Journal of Computer Science 5 (4), Science Publication 2009

[4] A.Castañeda, I. Romera, F. Bernard, P. Dahlen, B.Todd, D. Willeman, M. Zerlauth, The use of Software in Safety Critical Interlock Systems of the LHC, Proceedings of EPAC08, Genoa, Italy, 2008

[5] Hristova, M. Softuer za kritichni po bezopasnost sistemi. Izd. VTU „T. Kableshkov”, 2016
( [5] Христова, М. Софтуер за критични по безопасност системи. Изд. ВТУ „Т. Каблешков”, 2016 )

[6] Bailey, S. Do you need a taxonomy strategy?, 2002, (link) /articleid.E4F31EEC-FB65-413A-A24B-13AA6AC DD12D/qx/display.htm

[7] Shatalkin A.I., Taksonomiya. Osnovaniya, printsipy i pravila. Izd. Tovarishtestvo nauchnyh izdaniy KMK, 2012 g. (link) o/shipunov/school/books/shatalkin2012_taksonomija.pdf.
( [7] Шаталкин А.И., Таксономия. Основания, принципы и правила. Изд. Товарищество научных изданий КМК, 2012 г. (link) o/shipunov/school/books/shatalkin2012_taksonomija.pdf. )

[8] Popov G., Failures Detection Methodology In Non Recovery Computer Systems Based On Diversity Modeling, International Journal of Computing, 2014, www.computingonline.net

[9] Popov G., Modelling Diversity as a Method of Detecting Failures in non Recovery Computer Systems, Information Technologies and Control, 2005, 2,pp15-19/

[10] Hristova M., Obnaruzhenie oshibok programmnogo obespecheniya posredstvom metoda reversnogo povtoreniya, Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference “Methodology of Modern Research”, UAE, “World science”, ISSN 2413-1032, 4(8), vol. 4, 2016.
( [10] Христова М., Обнаружение ошибок программного обеспечения посредством метода реверсного повторения, Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference “Methodology of Modern Research”, UAE, “World science”, ISSN 2413-1032, 4(8), vol. 4, 2016. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките