Научен доклад ID 1343 : 2016/3
АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ, ОПРЕДЕЛЯЩИ СЪСТОЯНИЕТО НА БУКСОВИТЕ ЛАГЕРИ ОТ ПОДВИЖНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ

Людмил Константинов Паскалев

В доклада е направено изследване и анализ на неизправностите, възникнали в експлоатация по външния пръстен на буксов лагер от ПЖПС.

open/download as PDF
Буксови лагери подвижен железопътен съставaxle bearing rolling railway stockЛюдмил Константинов ПаскалевBibliography

1 Справочник на SKF по техническо обслужване на търкалящи лагери 1995 г.