Научен доклад ID 1288 : 2016/4
АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Мирела Валериева Михайлова, Симона Иванова Данкова

Пътнотранспортните инциденти се явяват сериозен проблем за българското здравеопазване, тъй като оказват пряко влияние върху смъртността и заболеваемостта на населението. Голяма част от пътнотранспортните произшествия могат да се считат за предотвратими, тъй като са отражение на поведението на участниците в движението. Намаляването на жертвите по пътищата на страната и произтичащите загуби в резултат на пътнотранспортните произшествия следва да се търси в изменението на редица фактори, един от които, с особена важност, е поведението на водачите. Основна цел на статията е да бъдат анализирани пътнотранспортните произшествия в Република България.

open/download as PDF
транспорт инциденти жертвиtransport incidents victimsМирела Валериева Михайлова Симона Иванова ДанковаBibliography

1. http://dokkpbdp.mvr.bg/Statistics/default.htm

2. http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/ptp_2014.pdf