Научен доклад ID 1583 : 2018/4
АНАЛИЗ НА ПЪТНИКОПОТОКА В МЕТРОПОЛИТЕН ГРАД СОФИЯ

Васил Мраценков

Метрополитенът в град София облекчава трафика и времето за придвижване между отдалечените места на града. Оказва влияние за намаляването на вредните емисии в околната среда и на шума от градския транспорт. Методите за непосредствено проучване на пътникопотоците, които се прилагат в експлоатационни условия на определени места и в определен времеви интервал, дават конкретни данни за размерите на превозените пътници. Затова в статията ще бъде изследван пътникопотока в метрополитен град София.

open/download as PDF
метрополитен пътникопоток превозни документиMetropolitan passenger flow travel documents.Васил МраценковBibliography

[1] „Метрополитен“ ЕАД

[2] Петрова И., дипломна работа на тема „Анализ и оценка на дейността на подземната железница в град София““

[3] www.metropolitan.bg