Научен доклад ID 1294 : 2016/4
АНАЛИЗ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Натали Валериева Михайлова, Магдалена Ивова Цекова

Развитието на железопътната инфраструктура на страната, в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз ще доведе, както до пренасочване на товари от автомобилен към железопътен транспорт, така и до намаляване използването на лични превозни средства. Развитието на железопътната инфраструктура е фактор, който оказва влияние върху предоставяните услуги от железопътен транспорт. Подобряването на инфраструктурата довежда не само до предоставянето на качествена, безопасна и конкурентоспособна услуга на пътниците, а и на железопътните товарни превозвачи. В статията ще бъдат разгледани и анализирани железопътната инфраструктура в Република България и тенденциите при превозите на товари и пътници с железопътен транспорт.

open/download as PDF
инфраструктура транспорт конкуренция товари пътнициinfrastructure transport competition cargo passengersНатали Валериева Михайлова Магдалена Ивова ЦековаBibliography

[1] http://www.nsi.bg/bg/content/1729/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82

[2] http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=2013-03&article=EC45E3F59E11176BC2257C28004509DD