Научен доклад ID 1176 : 2015/3
АКТУАЛЕН ОБЗОР НА БЪЛГАРСКАТА АВИАЦИОННА ИНДУСТРИЯ (ЛЕТИЩНИ ДЕЙНОСТИ)

Тонко Петков, Светослав Станулов, Йовко Йоцев

Разглеждат се операторите на летища и оператори по наземно обслужване като елементи на авиационната индустрия.Анализирасе дейността и се посочват някои икономически резултати. Получен е модел на връзка на пътникопотока през летищата с туризма.

open/download as PDF
анализ на състоянието анализ на дейносттаsituation analysis business analysisТонко Петков Светослав Станулов Йовко ЙоцевBibliography

няма