научно списание 'Механика Транспорт Комуникации'
Механика, Транспорт, Комуникации
Научно списание
Доклад №  | Заглавие, Резюме, Ключови думи | Автор (име, телефон, e-mail)  адрес  | Библиография  
При търсене в Библиографията по име на автор ще получите цитиранията. Но по принцип можете да търсите по всякаква дума.
english | русский
Научно списание MTC-aj
  Новият брой
  Всички издания
  Редакционна колегия
  Изисквания към докладите
  Изпращане на доклад
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ
Всички издания
"МЛАД ФОРУМ
Всички издания
Факултетни научни конференции
Всички издания

Пишете ни


Редакционна колегия
  Главен редактор: : Петър Колев - проф. дтн инж.-мат. | ВТУ „Тодор Каблешков“, България

Заместник главен редактор: : Даниела Тодорова – проф., д-р | ВТУ „Тодор Каблешков“, България

  Членове:
Бернхард Хофман-Веленхоф - професор, д-р
Технически университет Грац, Австрия

Иван Миленов – професор, д-р
ВТУ „Тодор Каблешков“, България

Борис Левин - професор, дтн
Московски държавен университет по железопътен транспорт „Император Николай II“ (MИИT), Русия

Ладислав Новак – доцент, д-р
Университет в Жилина, Словакия

Боян Медникаров - професор, двн
Висше военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“, България

Лешек Корженовски – професор, д-р
Европейска асоциация за сигурност, Краков, Полша

Ванг Бо – доцент, д-р
Технологически университет Нингбо, Китай

Мая Ламбовска – професор, дн
Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България

Висенте Лоренцо Естебан - професор д-р
Мадридски политехнически университет, Мадрид, Испания

Миломир Гашич – професор
Машинен факултет, Кралево, Сърбия

Владимир Глазков – доцент, ктн
Московски държавен университет по железопътен транспорт „Император Николай II“ (MИИT), Русия

Мирослав Цветков – професор, д-р
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, България

Галина Чернева – професор, д.т.н.
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, България

Михаела Попа – професор, д-р
Университет "Политехника" Букурещ, Румъния

Габриел Райку - доцент, д-р
Морски университет Констанца, Румъния

Неделчо Неделчев – професор, д-р
ВТУ „Тодор Каблешков“, България

Георги Павлов – професор, д-р
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, България

Николай Георгиев – професор, д-р
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, България

Екехард Шнийдер – професор, д-р
Технически университет Брауншвайг, Германия

Ремус Заган - професор, д-р
Морски университет Констанца, Румъния

Емилия Вайсилова, доцент, д-р
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, България

Татяна Чорейова – професор, д-р
Университет в Жилина, Словакия

Зденек Дворяк – професор, д-р
Университет в Жилина, Словакия

Христо Първанов – професор, дин
Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България

Зоран Чекеревац – професор, д-р
Университет Унион, Белград, Сърбия

Христо Христов – професор, дтн
ВТУ „Тодор Каблешков“, България

Калин Калинов – професор, д-р
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, България

Янош Томашевски – професор, д-р
Висше училище за бизнес и администрация, Гдиня, Полша

       
  Технически редактор: : инж. Вера Григорова | ВТУ „Тодор Каблешков“, България

© 2002 - 2018 Научно списание ”Механика, Транспорт, Комуникации”