научно списание 'Механика Транспорт Комуникации'
Механика, Транспорт, Комуникации
Научно списание
Доклад №  | Заглавие, Резюме, Ключови думи | Автор (име, телефон, e-mail)  адрес  | Библиография  
При търсене в Библиографията по име на автор ще получите цитиранията. Но по принцип можете да търсите по всякаква дума.
english | русский
Научно списание MTC-aj
  Новият брой
  Всички издания
  Редакционна колегия
  Изисквания към докладите
  Изпращане на доклад
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ
Всички издания
"МЛАД ФОРУМ
Всички издания
Факултетни научни конференции
Всички издания

Пишете ни

научно списание 'Механика Транспорт Комуникации' - Новият брой: 1 / 2018
 
  Морски транспорт и технологии
Георги Димитров
ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ НАПРЕДЪК И СЪВРЕМЕННИТЕ КОМУНИКАЦИИ НА БОРДА НА КОРАБИТЕ
(TECHNOLOGY TRENDS AND CONTEMPORARY COMMUNICATIONS ON BOARD OF SHIPS)
 art. ID:1549  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Валентин Василев, Сияна Люцканова,
ВЛИЯНИЕ НА УЯЗВИМОСТИТЕ НА ОФШОРНИТЕ ОБЕКТИ ВЪРХУ СИГУРНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА
(INFLUENCE OF THE VULNERABILITIES OF OFFSHORE INSTALLATIONS ON THE SECURITY AND SAFETY)
 art. ID:1550  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
© 2002 - 2018 Научно списание ”Механика, Транспорт, Комуникации”