научный журнал 'Механика Транспорт Коммуникации'
Механика, Транспорт, Коммуникации
Научный журнал
Доклад №  | Название, Аннотация, Ключевые слова | Автор (имя, телефон, e-mail)  адрес  | Библиография  
При поиске в Библиографии по имени автора Вы получите количество цитирований. Но в принципе можно искать по любому ключевому слову.
български | english
Научный журнал MTC-aj
  Новый выпуск
  Все издания
  Редакционная коллегия
  Оформление докладов
  Отправка доклада
Международная научная конференция "ТРАНСПОРТ
Все издания
"МОЛОДОЙ ФОРУМ
Все издания
Факультетские научные конференции
Все издания

Отправьте нам сообщение

научный журнал 'Механика Транспорт Коммуникации': 3 / 2017
Международная научная конференция "ТРАНСПОРТ - 2017"
 
  Вводная статья / Пленарные доклады
Боян Медникаров, Даниела Тодорова, Сияна Люцканова, Иво Йоцов
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ И ГЕОИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НОВИТЕ ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРИ В ЕВРАЗИЯ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
(GEOPOLITICAL AND GEOECONOMIC ASPECTS OF THE NEW TRANSPORT CORRIDORS IN EURASIA AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA)
 art. ID:1440  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Zoran Čekerevac, Jelena Maletić
SOME ASPECTS OF SITE SELECTION FOR THE DRY PORT TERMINALS
(НЯКОИ АСПЕКТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРИСТАНИЩНИ ТЕРМИНАЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА НАСИПНИ ТОВАРИ)
 art. ID:1442  |  Article  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Христина Николова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ
(INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS DEPLOYMENT IN AIR TRANSPORT)
 art. ID:1454  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Jelena Aksentijevic, Andreas Schöbel
OPENTRACK – A TOOL FOR SIMULATION OF RAILWAY NETWORKS
(OPENTRACK – ИНСТРУМЕНТ ЗА СИМУЛИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ МРЕЖИ)
 art. ID:1532  |  Article  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
© 2002 - 2018 Научный журнал ”Механика, Транспорт, Коммуникации”