научно списание 'Механика Транспорт Комуникации'
Механика, Транспорт, Комуникации
Научно списание
Доклад №  | Заглавие, Резюме, Ключови думи | Автор (име, телефон, e-mail)  адрес  | Библиография  
При търсене в Библиографията по име на автор ще получите цитиранията. Но по принцип можете да търсите по всякаква дума.
english | русский
Научно списание MTC-aj
  Новият брой
  Всички издания
  Редакционна колегия
  Изисквания към докладите
  Изпращане на доклад
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ
Всички издания
"МЛАД ФОРУМ
Всички издания
Факултетни научни конференции
Всички издания

Пишете ни

научно списание 'Механика Транспорт Комуникации': 3 / 2017
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2017"
 
  Уводна статия / Пленарни доклади
Боян Медникаров, Даниела Тодорова, Сияна Люцканова, Иво Йоцов
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ И ГЕОИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НОВИТЕ ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРИ В ЕВРАЗИЯ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
(GEOPOLITICAL AND GEOECONOMIC ASPECTS OF THE NEW TRANSPORT CORRIDORS IN EURASIA AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA)
 art. ID:1440  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Zoran Čekerevac, Jelena Maletić
SOME ASPECTS OF SITE SELECTION FOR THE DRY PORT TERMINALS
(НЯКОИ АСПЕКТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРИСТАНИЩНИ ТЕРМИНАЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА НАСИПНИ ТОВАРИ)
 art. ID:1442  |  Article  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Христина Николова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ
(INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS DEPLOYMENT IN AIR TRANSPORT)
 art. ID:1454  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Jelena Aksentijevic, Andreas Schöbel
OPENTRACK – A TOOL FOR SIMULATION OF RAILWAY NETWORKS
(OPENTRACK – ИНСТРУМЕНТ ЗА СИМУЛИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ МРЕЖИ)
 art. ID:1532  |  Article  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
© 2002 - 2018 Научно списание ”Механика, Транспорт, Комуникации”