научно списание 'Механика Транспорт Комуникации'
Механика, Транспорт, Комуникации
Научно списание
Доклад №  | Заглавие, Резюме, Ключови думи | Автор (име, телефон, e-mail)  адрес  | Библиография  
При търсене в Библиографията по име на автор ще получите цитиранията. Но по принцип можете да търсите по всякаква дума.
english | русский
Научно списание MTC-aj
  Новият брой
  Всички издания
  Редакционна колегия
  Изисквания към докладите
  Изпращане на доклад
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ
Всички издания
"МЛАД ФОРУМ
Всички издания
Факултетни научни конференции
Всички издания

Пишете ни

научно списание 'Механика Транспорт Комуникации': 3 / 2015
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2015"
 
  Уводна статия / Пленарни доклади
Tatiana Čorejová
ON THE DIFFUSION PROCESSES OF M-SERVICES IN REGIONAL BUSINESS ENVIRONMENT
(ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА М-УСЛУГИ В РЕГИОНАЛНА БИЗНЕС СРЕДА)
 art. ID:1139  |  Article  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Kirsanov Sergei, Safonov Yevgeny
OPTIMIZATION OF PASSENGER TRANSPORT IN THE BIG CITIES:WORLD EXPERIENCE
(ОПТИМИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В КРУПНЫХ ГОРОДАХ: МИРОВОЙ ОПЫТ)
 art. ID:1140  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Zoran Čekerevac, Zdenek Dvorak, Petar Čekerevac
THE USE OF DRONES IN TRANSPORT
(ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДРОНОВЕТЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ ПРЕВОЗИ)
 art. ID:1141  |  Article  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Prigoda L.V.
MAIN TRENDS OF THE ECONOMIC POLICY OF THE SOUTH OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF CRISIS
(НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ЮЖНА РУСИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА)
 art. ID:1142  |  Article  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
© 2002 - 2018 Научно списание ”Механика, Транспорт, Комуникации”