научно списание 'Механика Транспорт Комуникации'
Механика, Транспорт, Комуникации
Научно списание
Доклад №  | Заглавие, Резюме, Ключови думи | Автор (име, телефон, e-mail)  адрес  | Библиография  
При търсене в Библиографията по име на автор ще получите цитиранията. Но по принцип можете да търсите по всякаква дума.
english | русский
Научно списание MTC-aj
  Новият брой
  Всички издания
  Редакционна колегия
  Изисквания към докладите
  Изпращане на доклад
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ
Всички издания
"МЛАД ФОРУМ
Всички издания
Факултетни научни конференции
Всички издания

Пишете ни

научно списание 'Механика Транспорт Комуникации': 3 / 2014
Факултетни научни конференции - 2014
 
  Уводна статия / Пленарни доклади
Leshek Korzeniowski
TRANSPORT SECURITYIN THE CONCEPTOF WILLIAMHADDON
(БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТА В КОНЦЕПЦИИ УИЛЬЯМА ГАДДОНА)
 art. ID:972  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Иван Миленов, Галин Банков
НОВИТЕ ЕЛЕКТРОБУСИ НА БЪЛГАРИЯ И ТЯХНОТО БЪДЕЩЕ
(THE NEW ELECTROBUSES IN BULGARIA AND THEIR FUTURE)
 art. ID:992  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Нели Стойчева
ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕХНИКА И СИСТЕМИТЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ- СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА
(RAILWAY SIGNALING AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS- STRATEGIC FACTOR FOR DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN RAILWAY NETWORK)
 art. ID:993  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Mária Franeková
MODERNISATION OF TECHNOLOGY AND EDUCATIONS METHODS ORIENTATED TO AREA OF CRYPTOGRAPHY FOR SAFETY CRITICAL APPLICATIONS
(МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА КРИПТОГРАФИЯТА ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ ПО КРИТИЧНА БЕЗОПАСНОСТ)
 art. ID:994  |  Article  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Zlatan Šoškić
MODELS OF COLLABORATION BETWEEN SMES AND UNIVERSITIES SOME BRITISH AND SERBIAN EXAMPLES
(МОДЕЛИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МСП И УНИВЕРСИТЕТИТЕ – ПРИМЕРИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЪРБИЯ)
 art. ID:995  |  Article  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Svetoslav Nikolov,, Valentin Nedev, Petar Kolev
AN INVESTIGATION OF COMPLEX RIGID BODY MOTION
(ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПЛЕКСНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТВЪРДО ТЯЛО)
 art. ID:1037  |  Article  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Kuznetsov A. V.
CONSTRUCTIVE SOLUTIONS DEVICES INSULATION JUNCTIONS WALLS WITH THE DISK OF OVERLAP CIVIL BUILDINGS
(КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ УСТРОЙСТВ ПО УТЕПЛЕНИЮ УЗЛОВ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕН С ДИСКОМ ПЕРЕКРЫТИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ)
 art. ID:1038  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Красимир Кръстанов
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ПАЗАР НА ТРАНСМАНИПУЛАТОРИ
(STUDY OF THE WORLD STACKER CRANES MARKET)
 art. ID:1039  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
© 2002 - 2018 Научно списание ”Механика, Транспорт, Комуникации”