научно списание 'Механика Транспорт Комуникации'
Механика, Транспорт, Комуникации
Научно списание
Доклад №  | Заглавие, Резюме, Ключови думи | Автор (име, телефон, e-mail)  адрес  | Библиография  
При търсене в Библиографията по име на автор ще получите цитиранията. Но по принцип можете да търсите по всякаква дума.
english | русский
Научно списание MTC-aj
  Новият брой
  Всички издания
  Редакционна колегия
  Изисквания към докладите
  Изпращане на доклад
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ
Всички издания
"МЛАД ФОРУМ
Всички издания
Факултетни научни конференции
Всички издания

Пишете ни

научно списание 'Механика Транспорт Комуникации': 3 / 2013
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2013"
 
  Уводна статия / Пленарни доклади
Zdeněk Dvořák, Bohuš Leitner,Mária Lusková, Ladislav Novák, Eva Sventeková
RISK ASSESSMENT OF CRITICAL INFRASTRUCTURE ELEMENTS IN ROAD TRANSPORT
(ОЦЕНКА НА РИСКА НА КРИТИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА)
 art. ID:791  |  Article  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Тодор Размов
ТРАНСПОРТНА И КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА ПРИ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТРАНСПОРТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ. ПРОБЛЕМИ И РЕАЛНОСТИ.
(TRANSPORT AND COHESION POLICY IN THE FINANCING OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS. PROBLEMS AND REALITIES.)
 art. ID:800  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Patrick Millot
SUSTAINABLE TRANSPORT AND MOBILITY: A MULTIDISCIPLINARY ISSUE
(УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ И МОБИЛНОСТ: МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ВЪПРОС)
 art. ID:900  |  Article  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Петър Колев Колев,Главен редактор на електронно научно списание „Механика Транспорт Комуникации”
ДЕСЕТ ГОДИНИ СПИСАНИЕ МЕХАНИКА ТРАНСПОРТ КОМУНИКАЦИИ
(10th ANNIVERSARY OF MECHANICS, TRANSPORT, COMMUNICATION JOURNAL)
 art. ID:901  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
Даниела Тодорова
РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ „ТРАНСПОРТ” И „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
(BULGARIAN TRANSPORT SECTOR DEVELOPMENT THROUGH OPERATIONAL PROGRAMMES “TRANSPORT” AND “TRANSPORT AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE”)
 art. ID:902  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
© 2002 - 2018 Научно списание ”Механика, Транспорт, Комуникации”