научно списание 'Механика Транспорт Комуникации'
Механика, Транспорт, Комуникации
Научно списание
Доклад №  | Заглавие, Резюме, Ключови думи | Автор (име, телефон, e-mail)  адрес  | Библиография  
При търсене в Библиографията по име на автор ще получите цитиранията. Но по принцип можете да търсите по всякаква дума.
english | русский
Научно списание MTC-aj
  Новият брой
  Всички издания
  Редакционна колегия
  Изисквания към докладите
  Изпращане на доклад
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ
Всички издания
"МЛАД ФОРУМ
Всички издания
Факултетни научни конференции
Всички издания

Пишете ни

научно списание 'Механика Транспорт Комуникации': 2 / 2016
 
  Уводна статия / Пленарни доклади
Детелин Василев Емил Янков Мартин Иванов Николай Тончев
ОСНОВНИ АСПЕКТИ В ПРИЛАГАНЕТО НА CAD-CAE АНАЛИЗА НА СИСТЕМАТА „ДИСК – ЛОПАТКА“ ПРИ ГАЗОТУРБИННИТЕ ДВИГАТЕЛИ
(KEY ASPECTS OF THE APPLICATION OF CAD-CAE SYSTEMS ANALYSIS "DISC - BLADE" IN GAS TURBINE ENGINES)
 art. ID:1285  |  Статия  (download)   |  Резюме  |  Abstract  |  
© 2002 - 2018 Научно списание ”Механика, Транспорт, Комуникации”