научно списание 'Механика Транспорт Комуникации'
Механика, Транспорт, Комуникации
Научно списание
Доклад №  | Заглавие, Резюме, Ключови думи | Автор (име, телефон, e-mail)  адрес  | Библиография  
При търсене в Библиографията по име на автор ще получите цитиранията. Но по принцип можете да търсите по всякаква дума.
english | русский
Научно списание MTC-aj
  Новият брой
  Всички издания
  Редакционна колегия
  Изисквания към докладите
  Изпращане на доклад
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ
Всички издания
"МЛАД ФОРУМ
Всички издания
Факултетни научни конференции
Всички издания

Пишете ни

научно списание 'Механика Транспорт Комуникации': 1 / 2012
 
  Уводна статия / Пленарни доклади
Даниела Тодорова (Daniela Todorova)
ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕД УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА НАЗЕМНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ
(OPPORTUNITIES AND RESTRICTIONS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SURFACE TRANSPORT IN BULGARIA)
 art. ID:2012_1   Статия    (свали)   ||    Show the paper    (download) |
 
  Уводна статия / Пленарни доклади
Даниела Тодорова (Daniela Todorova)
ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕД УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА НАЗЕМНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ
(OPPORTUNITIES AND RESTRICTIONS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SURFACE TRANSPORT IN BULGARIA)
 art. ID:2012_1   Статия    (свали)   ||    Show the paper    (download) |
© 2002 - 2018 Научно списание ”Механика, Транспорт, Комуникации”