научно списание 'Механика Транспорт Комуникации'
Механика, Транспорт, Комуникации
Научно списание
Доклад №  | Заглавие, Резюме, Ключови думи | Автор (име, телефон, e-mail)  адрес  | Библиография  
При търсене в Библиографията по име на автор ще получите цитиранията. Но по принцип можете да търсите по всякаква дума.
english | русский
Научно списание MTC-aj
  Новият брой
  Всички издания
  Редакционна колегия
  Изисквания към докладите
  Изпращане на доклад
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ
Всички издания
"МЛАД ФОРУМ
Всички издания
Факултетни научни конференции
Всички издания

Пишете ни

научно списание 'Механика Транспорт Комуникации': 1 / 2010
 
  Уводна статия / Пленарни доклади
Детелин Василев, Станислав Марков, Николай Тончев (Детелин Василев, Станислав Марков, Николай Тончев)
ИЗСЛЕДВАНЕ НАГЛАСАТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ВЪПРОСИ ЗА ИНДИВИДУАЛНОТО ИЗРАСТВАНЕ И ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
(ИЗСЛЕДВАНЕ НАГЛАСАТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ВЪПРОСИ ЗА ИНДИВИДУАЛНОТО ИЗРАСТВАНЕ И ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ)
 art. ID:2010_1   Статия    (свали)   ||    Show the paper    (download) |
© 2002 - 2018 Научно списание ”Механика, Транспорт, Комуникации”