научно списание 'Механика Транспорт Комуникации'
Механика, Транспорт, Комуникации
Научно списание
Доклад №  | Заглавие, Резюме, Ключови думи | Автор (име, телефон, e-mail)  адрес  | Библиография  
При търсене в Библиографията по име на автор ще получите цитиранията. Но по принцип можете да търсите по всякаква дума.
english | русский
Научно списание MTC-aj
  Новият брой
  Всички издания
  Редакционна колегия
  Изисквания към докладите
  Изпращане на доклад
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ
Всички издания
"МЛАД ФОРУМ
Всички издания
Факултетни научни конференции
Всички издания

Пишете ни

научно списание 'Механика Транспорт Комуникации': 1 / 2008
 
  Уводна статия / Пленарни доклади

  * ПЪРВИЯТ ЮБИЛЕЙ - РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ - проф. дтн инж.-мат. Петър Колев

  * Сравнителен анализ на учебното съдържание на дисциплината "База данни" в практиката на факултетите на университета в Жилина и висшето железопътно училище в Белград - проф. д-р Зоран Чекеревац

(  * THE FIRST JUBILEE: RESULTS AND PERSPECTIVES - проф. дтн инж.-мат. Петър Колев

  * Comparative Analysis Of The Teaching Subject Matter For The Subject "Data Bases" On The Cases Of The Faculties Of The University Of Zhilina And The Railway College Belgrade - Prof. Zoran Cekerevac, PhD
)
 art. ID:2008_1   Статия    (свали)   ||    Show the paper    (download) |
© 2002 - 2018 Научно списание ”Механика, Транспорт, Комуникации”