научно списание 'Механика Транспорт Комуникации'
Механика, Транспорт, Комуникации
Научно списание
Доклад №  | Заглавие, Резюме, Ключови думи | Автор (име, телефон, e-mail)  адрес  | Библиография  
При търсене в Библиографията по име на автор ще получите цитиранията. Но по принцип можете да търсите по всякаква дума.
english | русский
Научно списание MTC-aj
  Новият брой
  Всички издания
  Редакционна колегия
  Изисквания към докладите
  Изпращане на доклад
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ
Всички издания
"МЛАД ФОРУМ
Всички издания
Факултетни научни конференции
Всички издания

Пишете ни

Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ" : 2007
 
   
 Пленарни доклади
 Технология, организация и управление на транспорта
 Инженерна логистика и строителна техника
 Икономически проблеми на транспорта
 Безопасност и надеждност на транспорта
 Транспортна инфраструктура
 Транспортна техника
 Електроенергийни системи и съоръжения в транспорта
 Комуникационна, осигурителна техника и системи за автоматизация в транспорта
 Механика и математика
 Транспорт и екология
 Насоки и иновации в транспортното образование
 Тематична сесия: Безопасност на железопътните прелези
© 2002 - 2018 ”, , ”